היה שותף

לחנות הספרים

בית
מדרש

שו"ת הרב

היה שותף

אודות ראש הישיבה שליט"א

אודות ראש הישיבה שליט"א

הרב דוד חי הכהן שליט"א

הרב נולד בירושלים בשנים שלפני הקמת המדינה. לאביו היה קשר הדוק עם גדולי ישראל מהתקופה הקודמת וע"י כך התחנך הרב על ברכם של גדולי ישראל שהיו בדור הקודם, הרב סלמן מוצפי, זקן המקובלים חכם אפרים הכהן ועוד ממקובלי ירושלים.מו"ר הרב דוד חי הכהן שליט"א למד בישיבת כרם ביבנה וזכה לשמש את ראש הישיבה הרב יעקב גולדוויכט זצ"ל, משם עלה לירושלים, לישיבת מרכז הרב ודבק במו"ר הרצי"ה קוק זצוק"ל.

בשנים אלו שימש ולמד יום יום, אצל הרב צבי יהודה קיבל מו"ר את עיקרי שיטתו של הרצי"ה בתורה הגואלת המנחה אותנו בהתבוננות מעמיקה על תהליך הגאולה של דורנו.

בשנת תשל"ו שלח הרצי"ה זצ"ל את מו"ר לעיר בת ים ת"ו להפצת התורה הגואלת בקרב תושבי העיר. בהגיעו לעיר הקים הרב את מוסדות "המרכז הרוחני אורות התורה" ע"ש ספרו של הרב קוק זצ"ל העוסק במעלת וקדושת תורת הארץ.

מתוך כך הוקמה קהילת "אורות התורה" (וכך נקרא גם בית הכנסת), כחלק מהקהילה הוקמו גני ילדים [שמונה במספר כיום], ובית ספר לבנים ובנות הגדול בכמות ואיכות הנתון לחיקוי בכמה בתי ספר בעיר וחוצה לה, ישיבה קטנה העוסקת רוב היום בתורה (כחלק מהישיבה התיכונית אדר"ת בעיר), אולפנה לבנות השייכת לרשת "צביה" ותנועת הנוער "אריאל".

השפעה נוספת של רבנו ניכרת בהרבה בתי כנסיות בעיר שבהם משמשים תלמידי הרב כרבני בתי כנסיות וקהילות, הממשיכים את דרך התורה הגואלת של רבנו הרצי"ה בהדרכתו של מו"ר רה"י. הקהילה שוכנת ברחוב הרב צבי יהודה, כחלק מקהילה זו הוקמה הישיבה הגבוהה 'נתיבות ישראל'.

קהילת אורות התורה הינה קהילה יחודית, קהילה זו לא קמה כגרעין תורני, אלא היא צמחה מתושבי העיר בעצמם שהתקבצו סביב הרב בבואו לעיר. אורחות חייהם מנוהלים בהכוונת דרכו של הראי"ה קוק ובנו ממשיך דרכו הרצי"ה ע"י מו"ר רה"י הרד"ח הכהן שליט"א.

הרב הצליח בדרכו המופלאה להנחיל את תורתו הגדולה והגבוהה של הרב קוק זצ"ל בתוך מעגלי החיים עצמם, בבתי הכנסת, במוסדות החינוך ובתנועות הנוער.
בשנת תשס"ד הקים הרב את הישיבה הגבוהה "נתיבות ישראל" מתוך מטרה לבנות מקום של תורה בתוך העיר שיאיר את העיר באור של התורה הגואלת של הרב קוק זצ"ל.

בישיבה ובקהילה משלבים את דרכי ההנהגה של הרצי"ה עם דרכו ההלכתית של רשכבה"ג רבנו יוסף חיים בעל ה'בן איש חי' והרב מרדכי אליהו זצ"ל.
במקביל להשקעתו העצומה של הרב בעיר, הרב מוסר שיעורים באמונה בישיבת מרכז הרב, ושיחה שבועית ברדיו ברשת מורשת של קול ישראל ועוד.

מתוך הדבקות הגדולה בדרכו של מו"ר הרצי"ה הרב פועל במרחב הציבורי ומביע בעוז את עמדתה של התורה הגואלת בכל עניני התורה, המצוות וא"י.

דילוג לתוכן