היה שותף

לחנות הספרים

בית
מדרש

שו"ת הרב

היה שותף

חזון הישיבה

חזון הישיבה

הישיבה הגבוהה  בעיר בת ים

חזון הישיבה

לימוד תורה ברמה גבוהה

בישיבה אנו עמלים בחלק המרכזי של היום בלימודי גמרא בעיון ובקיאות. לימודי הלכה מסודרים לקבלת היקף נרחב של ידיעת ההלכה ודקדוק במצוות בסדרי החיים של האיש הישראלי. לימודי אמונה בתוכנית לימוד להיקף והעמקה בספרים המרכזיים החשובים לבניית עולמו הפנימי של התלמיד. כל אלו נעשים בדיבוק חברים ובאווירה שמחה, בחברותות ובחבורות. על מנת שהלימוד יהיה מחודד ומסודר התלמידים מעבירים חבורות לימוד, כותבים מאמרים בסוגיות הנלמדות ונבחנים במבחני בקיאות בגמרא ובאמונה.

יחס אישי

ישיבה אנו משתדלים לתת מענה לכל תלמיד, ועובדים על פיתוח אישיותו בקשר אישי ולבבי. בישיבה צומחים הבחורים כחבורה אחת מגובשת לעבודת ד' משותפת. האווירה חמה ומזמינה בגשמיות וברוחניות. מבנה השיעורים מאפשר לבחורים ולאברכים להיות בקשר קרוב הבונה ומפרה בצורה הדדית. 

התורה הגואלת

בראשות הישיבה עומד מו"ר הרב דוד חי הכהן שליט"א, שזכה לינק את עיקרי תורתו של מורה דור הגאולה הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל בנו וממשיך דרכו של הרב קוק זצ"ל. לאור גדולים אלו הישיבה צועדת להצמחת תלמידי חכמים השותפים בבניין עם ישראל וארץ ישראל בדורנו זה, ולהשתתפות פעילה בתהליך הגאולה המתרחש לנגד עינינו. 

בת ים

ישיבה נמצאת בליבה של קהילת 'אורות התורה' בבת ים, הקהילה הציונית דתית הגדולה בעיר. את הרוח הזו אברכי ובוגרי הישיבה מפיצים ברחבי העיר, בקהילות השונות ובמוסדות החינוך. התנופה הגדולה שהישיבה נמצאת בה תוסיף ותרחיב את ההשפעה הזו לרחבי העיר כולה.

דילוג לתוכן