היה שותף

לחנות הספרים

בית
מדרש

שו"ת הרב

היה שותף

לו"ז הישיבה

לו"ז הישיבה

לו"ז שיעורי הישיבה זמן חורף ה'תשפ"ג

 

 ראשוןשנישלישירביעיחמישיששי
          6:45תפילת שחרית (הודו) 
8:00-7:40  שו"ת עם ראש הישיבה

שו"ת עם ראש הישיבה

 

8:15

שיעור תנ"ך

ראש הישיבה

9:00 – 12:30סדר בוקר– עיון

9:00 – 12:00

סדר בקיאות- חזרות

12:30 – 13:15

אורות התשובה-ראש הישיבה-

לכלל הישיבה

מסילת ישרים הרב יוסי לדקני שיעור א'

רמב"ם הלכות ת"ת

ראש הישיבה

שיעור א'

אורות הקודש

ראש הישיבה לאברכים

 שיעור כללי בהלכה

ראש הישיבה

נצח ישראל

הרב בנימין טבדי שיעור ג' ומעלה

מאמרי ראי"ה

הרב בן פנחס שיעור ב' ומעלה

13:15 – 15:30תפילת מנחה, ארוחת צהריים והפסקה 
15:30 – 18:30סדר צהריים– בקיאות 
18:30 – 19:00סדר אמונה– בהנחיית הרב חיים סינואני

18:30-17:30

דעת תבונות– הרב יגאל הדאיה לאברכים

סדר אמונה– בהנחיית הרב חיים סינואני 
19:00 – 19:45

להלכות ציבור

הרב דוד בן פינחס

סוגיות עיוניות בהלכות שבת

הרב אופיר שירה

ספר הכוזרי

הרב מיכאל חג'ג' שיעור א-ב

אורות התורה

הרב זאב חי סלוטין

שיעור כללי בספר אורות

ראש הישיבה

 
19:45 – 20:00תפילת ערבית 
20:30-20:00ארוחת ערב 
20:30 – 22:15סדר ערב– בקיאות 
 
22:15 – 23:00

הלכות פרוזבול

הרב מיכאל חג'ג'

 

22:45-22:00 

בית חם

שיעור א

סוגיות כלליות באמונה

הרב טל שאוליאן

רמב"ם הלכות תשובה

הרב אליעד שארף

 

דילוג לתוכן