היה שותף

לחנות הספרים

בית
מדרש

שו"ת הרב

היה שותף

ברכות הראיה

שאלה:

שלום למו"ר ולצוות האתר. האם בימינו מברכים ברכות ברקים ורעמים ושאר ברכות הראיה בשם ומלכות גם למי שנוהג ללכת לדעת הבא"ח או שעדיף לברך בלי שם ומלכות ? גשמי ברכה ורוויה על כל פני האדמה

תשובת הרב דוד חי הכהן שליט"א

בשאר ברכות הראיה אין מניעה. לענ"ד נראה שהתפילה בציבור קודמת כיוון שהיא כוללת את כל כלל ישראל הלומדים ושאינם לומדים, וכל דבר שהוא כולל קודם למעלה פרטית מיוחדת.

דילוג לתוכן