היה שותף

לחנות הספרים

בית
מדרש

שו"ת הרב

היה שותף

בת שחזרה בתשובה

שאלה:

ביתי התחתנה עם חוזר בתשובה ואנחנו מרגישים שהם מבולבלים ואיבדו כיוון, כיצד לגשת אליה ולדבר?

תשובת הרב דוד חי הכהן שליט"א

ראשית להעריך את בעלה על הדרך הקשה שהצליח לעבור ולהראות לו את הערכתכם. שנית, יש לכוונו לקשר עם רב בעל ניסיון בתחום זה שיוכל ללוותו לאורך דרכם החדשה כזוג שמצד אחד בנים להורים דתיים ומצד שני בנים להורים רחוקים. בוודאי ישנם הרבה שאלות קשות שחשוב מאד להתייעץ בהם עם בעל ניסיון, וכך להיות שקטים אחרי החלטה שהחליטו ללא ספיקות וכאב לב שמא טעו בדרך וגרמו נזק לעצמם או לאחרים. ויהי רצון שתתברכו בסייעתא דשמיא ותצליחו.

דילוג לתוכן