היה שותף

לחנות הספרים

בית
מדרש

שו"ת הרב

היה שותף

דין מסיכה בשבת לעניין טלטול

שאלה:

שלום וברכה לכבוד הרב שליט"א. רציתי לדעת האם הדין של מסיכה על הסנטר הוא כמו הדין של בגד לעניין טלטול מרשות לרשות?

תשובת הרב דוד חי הכהן שליט"א

כיוון שהצורך בעטיית מסכה נקבע כצורך הכרחי ע"י הרופאים, אם משתמשים בו בדרך הראויה אין שום חשש טלטול.

דילוג לתוכן