היה שותף

לחנות הספרים

בית
מדרש

שו"ת הרב

היה שותף

הפיוט "אחות קטנה"

שאלה:

בתוך הפיוט "אחות קטנה" יש בית שמתחיל 'הקם משפלות' ראיתי שיש כותבים שהושמט בחלק מהסידורים משום הצנזורה, ולכן יש לחזור ולומר בית זה, אבל ראיתי בכמה סידורים שאין לומר בית זה כדי לא להזכיר לשון שפלות ודלות על ישראל ביום ר"ה. מה המנהג ונכון לעשות?

תשובת הרב דוד חי הכהן שליט"א

בית זה מזכיר את כנסת ישראל שהיא נמצאת בדלי דלות, ונאמר בחז"ל כי בר"ה יש להראות שמחה מתוך בטחון בד' שהוא אבינו אב הרחמן וודאי יכתבנו לחיים, על כן אין לומר שאנו נמצאים בדלי דלות כי ביום מלכות ד' בעולם שאנו בניו וחלקו ונחלתו איננו נחשבים לדלים, אמנם בבתים הבאים אנו מזכירים את כל צרות העבר ומבקשים מהבורא לזכור את עמידתנו בנסיונות הקשים ולהעניש את המצערים אותנו, ואין בזה סתירה לאמונתנו שברגעים אלו איננו שפלים ודלים בזכות אלוקים אלינו ורק על העבר אנו מבקשים תיקון, ולכן אין ראוי לומר בית זה הקובע את מצבנו כאילו אנו דלים עכשיו ח"ו.

דילוג לתוכן