היה שותף

לחנות הספרים

בית
מדרש

שו"ת הרב

היה שותף

התאפרות בשבת?

שאלה:

באיזו דרך יהיה מותר להתאפר בשבת?

תשובת הרב דוד חי הכהן שליט"א

האיפור נעשה בשני דרכים או ע"י מריחת צבע או ע"י פיזור אבקה צבעונית שנותנת רושם של צבע על הפנים, מריחת הצבע על הפנים ( או עינים שפתיים) נאסרה מדברי הגמ' איסור גמור ישנה שיטה שאיסור זה הוא אפילו מהתורה  אמנם ההלכה נפסקה כדברי חכמים שהאיסור הוא מדרבנן בלבד אבל  ברור שיש להיזהר גם בזה. לעומת זאת פיזור האבקה אם אינו כולל משחה הנמרחת על הפנים אפשר להקל.

דילוג לתוכן