היה שותף

לחנות הספרים

בית
מדרש

שו"ת הרב

היה שותף

כיצד צמים פ"ד תעניות?

שאלה:

שלום כבוד הרב,

ידוע בשם האר"י ז"ל שמי שלא יכול לצום פ"ד תעניות ניתן לצום שלושה ימים רצופים וזה נחשב לו כארבעים תעניות, ואז בעצם ניתן לצום פעמיים של 3 ימים ועוד 4 ימים רגילים ולהגיע לפ"ד תעניות. השאלה שלי היא האם צריך לצום 3 ימים רצופים כולל הלילות או שצמים רק ביום ובלילה אוכלים? ואם אני רוצה לצום פ"ד תעניות מה הכללים בזה? האם זה חייב להיות ברצף יום אחרי יום או שניתן לפרוס את זה על פני תקופה של שנה או שנתיים כגון לצום פעמיים בשבוע בכל שבוע או אפילו יום בשבוע ? תודה רבה מראש ויישר כח

תשובת הרב דוד חי הכהן שליט"א

לענ"ד יש בצום כזה פיקוח נפש בסכנה ודאית וללא אישור רופא אסור בהחלט לצום כך. מורנו הרצי"ה זצ"ל היה רגיל לצטט מעשה רב בשם הגר"א ששמירת הלשון ולימוד תורה חשובים יותר מכל הסיגופים בפרט בזמננו שירדה חולשה לעולם. ונראה שכדאי יותר לקבוע תענית דיבור שהיא יחד עם לימוד תורה רצוף כוחם עצום בלי ספק לבטל גזרות. וצור ישראל יצילנו משגיאות ויגן עלינו ועכי"א.

דילוג לתוכן