היה שותף

לחנות הספרים

בית
מדרש

שו"ת הרב

היה שותף

להתפלל במניין השני ולוותר על הלימוד

שאלה:

אדם שמשתתף בשיעור 'דף יומי' אחרי התפילה, ואם אדם איחר יש ב' אפשרויות: א. להתפלל במניין השני ולוותר על הלימוד. ב. ללמוד עם כולם ואח"כ להתפלל ביחידות. מה עדיף?

תשובת הרב דוד חי הכהן שליט"א

לענ"ד נראה שהתפילה בציבור קודמת כיוון שהיא כוללת את כל כלל ישראל הלומדים ושאינם לומדים, וכל דבר שהוא כולל קודם למעלה פרטית מיוחדת.

דילוג לתוכן