היה שותף

לחנות הספרים

בית
מדרש

שו"ת הרב

היה שותף

מצוות שמועילות לרפואה

שאלה:

האם נכון כי ישנם הרבה מצות בתורה שהינם מסוגלים ג"כ משום רפואה, כגון כלאים וכדומה?

תשובת הרב דוד חי הכהן שליט"א

רוב המצוות אינן לצורך העולם הזה אם כי שמירת המצוות בכלל מזכה את האדם להגנה מצרות. כך נאמר בפרשת משפטים ועבדתם את ד׳, וברך את לחמך, והסירותי מחלה מקרבך. יתכן ויש מצוות מסויימות שיש בהן הגנה מכל מיני פגעים כמו כלאיים, שעטנז, בשר בחלב ועוד. אך עיקרן של מצוות אלו איננו לצורך עולם הזה.

דילוג לתוכן