היה שותף

לחנות הספרים

בית
מדרש

שו"ת הרב

היה שותף

ניתוק מהעבר

שאלה:

חזרתי בתשובה האם עליי להתנתק מעברי כדי להמשיך בחיי החדשים?

תשובת הרב דוד חי הכהן שליט"א

חזרה בתשובה יש בה התעלות ולא התנתקות. כמובן שעבירות איננו עוברים, אבל ממשיכים קשר טוב עם המשפחה ואדרבא בזכות התשובה יש הרבה יותר אהבת אחים וחברים, וכיבוד אב ואם הרבה יותר ממה שהיה קודם, כי קודם היו האהבה והכבוד באים מרגש פרטי ועכשיו הם מצות ה' הרוצה בטובת כולם, כפי שאנו אומרים ב"אשרי" "טוב ה' לכל". מה שאיננו עוברים עבירות כי אנו יודעים שהעבירות גורמות נזק גם לנו וגם לאחרים, על כן אם יבקשו מאיתנו לעבור עבירה נסביר ברוח טובה כי זה לא טוב לא לנו ולא לאחרים ולכן מתוך האהבה והכבוד איננו עוברים עבירה. ויהי רצון שה' יעזור לך ותצליח בדרכך החדשה לעבוד את ה' בשמחה ולראות שזוהי הדרך הטובה ביותר.

דילוג לתוכן