היה שותף

לחנות הספרים

בית
מדרש

שו"ת הרב

היה שותף

נסיעה לרשב"י ביום ההילולה

שאלה:

מה ערך העלייה בל"ג בעומר למירון בלילה וביום? (אם אפשר להתייחס לנוער, ילדים, בני ישיבות, תלמידי חכמים, נשים, המון העם)

תשובת הרב דוד חי הכהן שליט"א

כיון שראינו שגדולי גדולים ( האר"י הקדוש, ר' אלעזר אזכרי בעל החרדים, האור החיים     הקדוש ועוד  ) השתדלו בעלייה זו לכבודו של רשב"י ולמעלתו העצומה שהשפיעה שפע אור גדול על ישראל לדורות, על כן בוודאי שמי שאפשר לו לעלות ביום זה בלי לגרום ביטול תורה גדול או מחלוקת הפוגעת בשלום בית מן הראוי שיעלה, כל זה בזהירות מכל הקלקולים העלולים להיות במקומות המוניים  כמו תערובת גברים ונשים, דחיפות ופגיעות באנשים, פגיעה בזמני תפילות וקריאת שמע ועוד, ואין עילה זו מתירה שום עבירה. על כן מן הראוי שילדים ונוער לא יגיעו למקום אלא אם כן הם מאוגדים במסגרת עם רבותיהם או אבותיהם אבל לא בלוויית חברים, כמו כן אין ראוי שנשים יעלו בזמן דוחק גדול כזה, שגם הדוחק וגם שעות ארוכות ללא שינה עלולות לפגוע בצניעות, ולבני ישיבות יש לעשות הכל בתיאום עם ראשי הישיבות ללא פריצת גדרי הסדרים בישיבה. על פי השמועה נודע שיש חששות גדולים לטומאת מת בדרכים המובילות לציון הקדוש, על כן מן הראוי שכהנים ימנעו להגיע לאותו מקום, ויסתפקו בלימוד תורת הרשב"י ביום ל"ג בעומר, וזכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

דילוג לתוכן