היה שותף

לחנות הספרים

בית
מדרש

שו"ת הרב

היה שותף

סוגיית הגיור

שאלה:

מה ניתן לעשות כדי לפתור את בעיית מאות אלפי העולים המעוניינים להתגייר?

תשובת הרב דוד חי הכהן שליט"א

ראשית יש לחלק בין משפחות מעורבות ששם יש לנו עניין לקרב כדי להציל את ישראל המעורבים בהם, לבין אלו שכולם גויים שאין לנו שום עניין לקרב כי הם קשים לישראל. שנית יש להרבות בהסברה כי הכניסה לישראל כדי לקבל צורת יהדות אמיתית ולא מזוייפת שתפקע עם הזמן במהירות גדולה היא רק דרך שמירת מצוות, שהמרכזיות בהם – הם שבת, כשרות, וחינוך דתי. ללא זה כל הגיור הוא מופקע מעיקרו.

מצד שני אם רואים שהם מעוניינים באמת לפי ראות עינינו אין להקשות עליהם יתר על המידה, ואין לדחות גם את מי שיש לדחות בדרך שתגרום שנאה לתורה ולחכמיה ח"ו.

דילוג לתוכן