היה שותף

לחנות הספרים

בית
מדרש

שו"ת הרב

היה שותף

סעודה שנייה בשבת

שאלה:

האם ניתן ליצאת ידי חובת סעודה שניה אפילו לאחר שהתפלל תפילת מנחה גדולה? תודה

תשובת הרב דוד חי הכהן שליט"א

אפשר לצאת גם אם התפלל מנחה שהרי הסעודות אינן תלויות מעצם הדין בתפילות. כמו מי שמאיזו סיבה לא אכל בליל שבת יכול להשלים את הסעודות ביום. אבל, יותר שלם להסמיך כל סעודה לתפילה המתאימה לה, וכך נראה מדברי המקובלים.

דילוג לתוכן