היה שותף

לחנות הספרים

בית
מדרש

שו"ת הרב

היה שותף

שלום בית

נושא שו"ת: שלום בית

שאלה:

אנחנו זוג מעורב, אני דתי ואשתי חילונית, איך ניתן להגיע להסכמה בנושא חינוך כשכל אחד מאיתנו מושך לכיוונו?

תשובת הרב דוד חי הכהן שליט"א

יש להניח כי אם בניתם בית ביחד הסכמתם על סדר חיים שמאפשר לשניכם לחיות יחד כמו שמירת שבת, קידוש ונרות שבת, כשרות, וטהרת משפחה שהרי ללא זה אי אפשר לחיות יחד.

אם כך משני הצדדים מסכם שעקרונות חיים אלה הם טובים וצריך להנחילם לדור הבא. נשארו נקודות מחלוקת ביניכם כמו לימוד תורה, הליכה בצניעות ועוד. צריך להגיע ביניכם מהו אותו תחום שאשתך מוכנה והוא לא מהווה בשבילה בעיה קשה, ואז למצוא מסגרת חינוכית שמתאימה לאותם דברים מינימליים שהם מקובלים על שניכם.

כמו כן, כדי לאפשר לילד בחירה חופשית לכשיגדל צריך שיכיר חברת נוער דתית ולשם כך להסכים שישתתף בתנועת נוער דתית כמו הצופים הדתיים או בני עקיבא, שבהם אין דחייה לאנשים לא דתיים. כי יתכן וזה מפחיד את אשתך שבניה עלולים לדחות אותה, וע"י הרבה כבוד ואהבה בין שניכם תשמשו דוגמא טובה לבניכם שלא יגיעו לזלזול כזה, ובזה תניח את דעתה.

שאלה:

ביתי התחתנה עם חוזר בתשובה ואנחנו מרגישים שהם מבולבלים ואיבדו כיוון, כיצד לגשת אליה ולדבר?

תשובת הרב דוד חי הכהן שליט"א

ראשית להעריך את בעלה על הדרך הקשה שהצליח לעבור ולהראות לו את הערכתכם. שנית, יש לכוונו לקשר עם רב בעל ניסיון בתחום זה שיוכל ללוותו לאורך דרכם החדשה כזוג שמצד אחד בנים להורים דתיים ומצד שני בנים להורים רחוקים. בוודאי ישנם הרבה שאלות קשות שחשוב מאד להתייעץ בהם עם בעל ניסיון, וכך להיות שקטים אחרי החלטה שהחליטו ללא ספיקות וכאב לב שמא טעו בדרך וגרמו נזק לעצמם או לאחרים. ויהי רצון שתתברכו בסייעתא דשמיא ותצליחו.

דילוג לתוכן