היה שותף

לחנות הספרים

בית
מדרש

שו"ת הרב

היה שותף

הנאה מחילול שבת

שאלה:

מעשה שהיה כפי שסופר לי ע"י השואל: אשה שומרת שבת (ברמה כלשהי) התלוותה לחברתה בקניון ביום שבת……

תשובת הרב דוד חי הכהן שליט"א

עדיף לנסות להחזיר את הבובה לחנות אפילו בהפסד, ולהבא לא ללכת בשבת לקניון. ואין לתת את הבובה לנכדתה כדי שלא תהיה הנאה מחילול שבת.

דילוג לתוכן