היה שותף

לחנות הספרים

בית
מדרש

שו"ת הרב

היה שותף

חלאקה בל"ג בעומר

שאלה:

מה הערך של תספורת בגיל שלוש בל"ג בעומר דוקא? ( כמה לאחר את התספורת לל"ג בעומר או להקדים לפני גיל שלוש האם להתאמץ להסתפר במרון בל"ג בעומר )

תשובת הרב דוד חי הכהן שליט"א

התספורת בגיל שלוש בל"ג בעומר היא מנהג ישראל שנהגו בו רבים ומובא בכף החיים   שגם רבינו האר"י נהג בזה. על כן ככל מנהגי ישראל הטובים והכשרים שבוודאי יש להם מקורות של קודש  כדאי להחזיק בהם ולא להקל בהם ראש. אולם גם כאן יש לשים לב שלא תהיה ההקפדה על המנהג גורמת צער למשפחה או לילד  בפרט ע"י הנסיעה הארוכה למירון, ובגלל הקושי של הדוחק של ריבוי האנשים והלחץ והסכנות בדרכים מו הראוי לנהוג את מנהג התספורת בשעה שהגיעה הילד לגיל שלוש ובמקומו ולהתברך ע"י תלמידי חכמים ובהזדמנות (לא בל"ג בעומר) בנסיעה מרווחת ונינוחה אפשר להגיע גם למירון.

דילוג לתוכן