היה שותף

לחנות הספרים

בית
מדרש

שו"ת הרב

היה שותף

לימוד מקרא בליל שבת

שאלה:

לגבי לימוד מקרא, לדעת מי שאוסר לימוד בלילה, האם זה תקף גם בליל שבת ואחרי חצות?

תשובת הרב דוד חי הכהן שליט"א

בליל שבת אין להחמיר בגלל קדושתו וכן מקילים אחרי חצות.

דילוג לתוכן