היה שותף

לחנות הספרים

בית
מדרש

שו"ת הרב

היה שותף

מקור לנוסח הספרדים ברכנו ולא ברך עלינו

שאלה:

שלום הרב, מבקש לדעת פרטי הטעם שהספרדים אומרים ברכנו והאשכנזים ברך עלינו, מה הסיבה לשינוי הלשון?

תשובת הרב דוד חי הכהן שליט"א

נוסח הספרדים קשור עם מה שסידרו המקובלים, אבל אין בזה הבדל עקרוני. ההבדל במשמעות הוא שברכנו מכוון שהברכה תהיה עלינו ולכן גם תתברך השנה. ובברך עלינו עיקר הברכה מכוון לשנה שהיא תתברך וממילא זה יהיה גם לטובתנו.

דילוג לתוכן