היה שותף

לחנות הספרים

בית
מדרש

שו"ת הרב

היה שותף

עמידה לכבוד רב בקריאת שמע

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א, אחדש"ט, כשאדם קורא קריאת שמע ועובר תלמיד חכם בתוך ד’ אמות, האם צריך להפסיק ולעמוד? ואם לא, מה אם זה רבו המובהק, או אביו?

תשובת הרב דוד חי הכהן שליט"א

אם הוא בפסוק שמע ישראל… וברוך שם אין להפסיק בכלל, ואם בשאר הפרשה עליו לקום לרבו מובהק או אביו, ואם למישהו אחר די להדר קצת ולא לקום.

דילוג לתוכן