היה שותף

לחנות הספרים

בית
מדרש

שו"ת הרב

היה שותף

תיקון ליל שבועות

שאלה:

א- האם כשלומדים את התיקון צריך להוציא את המילים בפה כמו בתפילה או שמספיק להרהר ולעיין בזה? ב- מהו התוקף ההלכתי של התיקון?

תשובת הרב דוד חי הכהן שליט"א

א. ראוי לומר בפה כל מילה כמו בלימוד תורה. ב. יש מצוה ללמוד תורה כל יום על אחת כמה וכמה ביום מתן תורה. מקור המנהג ללמוד בלילה הוא מהזוהר המספר כי החכמים הראשונים נזהרו ללמוד כל הלילה בחג השבועות. כיון שיש מצוה לשמוע בקול חכמים מצוה לשמוע גם לחכמי הזוהר שהיו תנאים גדולים וחשובים, ודבריהם נתקבלו ע"י החכמים הידועים כפוסקים כמו מרן ר' יוסף קארו שנהג בעצמו לימוד זה וכן החיד"א ועוד.

דילוג לתוכן